خرید محصولات دیجیتالی

در تم پارس شرایط مناسبی را ایجاد کردیم تا طراحان و برنامه نویسان جهت کسب درامد بیشتر محصولات خود را در سایت درج کرده و متقاضیان که مشتری و یا خریدار نامیده میشود از محصول با پرداخت هزینه ناچیز استفاده کامل را ببرند .